Кайгыга байланыштуу кенди табышмактуу ландшафт жөнүндө сүйлөшүү үчүн шаблон же курал. Кыйынчылыктар - сабактын мыкты мугалими. Кайгыруу бизди көңүлүбүздү көтөрүп, чындыкка каршы турууга мажбур кылат. Бул сыноо от болуп саналат жана биз эч нерсеге муктаж болбой жана жаракатсыз болуп калганыбыз жеке адамга кандай зыян келтиргенибизге байланыштуу болот.